Financiële steun voor kosten COVID

Voor de kosten verbonden aan het organiseren van de babbelboxen, het installeren en de werking van de afzonderlijke covid-afdelingen, het voorzien van voldoende persoonlijke beschermingsmateriaal ... kon Zilvervogel rekenen op een financieel duwtje via de fondsen verdeeld en beheerd door de Koning Boudewijnstichting:

 

  • Zilvervogel Reninge en Zilvervogel Woumen kunnen rekenen op de steun van Provincie West-Vlaanderen. 
  • Zilvervogel Rekkem kon rekenen op de steun van Provincie West-Vlaanderen. Deze financiële steun is mogelijk dankzij de steun uit het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling