Het is bijna zover!

We willen de familie vriendelijk vragen die dag in de voormiddag NIET op bezoek te komen. In de namiddag is men welkom, conform de bezoekafspraken.

De vaccins worden toegediend door vertrouwde verpleegkundigen, onder supervisie en toezicht van Dr. Geeraert, coördinerend en raadgevend arts van ons woonzorgcentrum.