Versoepeling bezoekregeling vanaf 26 februari 2021

Nieuwe versoepelingen

- De bewoner kan buitenshuis wandelen tijdens de bezoekuren met één familielid of één medewerker mits het dragen van een masker door beide personen. Het dragen van een masker is noodzakelijk omwille van de nog steeds hoge covidcijfers in de regio. We verwachten dat men eveneens 1,5 meter afstand houdt van externen.
- Men kan de bewoner op kamer bezoeken. De bezoeker is alleen en draagt een chirurgisch mondmasker. Nieuw is dat de bewoner geen mondmasker moet dragen tijdens het bezoek op de kamer.
- We spreken van 2 nauwe contacten in de plaats van 1 vast contact en 1 wisselcontact. Deze twee nauwe contacten mogen om de twee weken wisselen. De eerstvolgende wissel gaat in op 26/02/2021. Ook kinderen/kleinkinderen kunnen als nauw contact worden opgegeven – binnen het aantal van 2 weliswaar - en dragen een chirurgisch mondmasker tijdens het bezoek.
- Het nauw contact mag helpen bij de maaltijdbegeleiding, haarzorg bieden en helpen bij het toiletbezoek, enkel op de kamer van de bewoner.
- Bezoekuren in het weekend worden gelijkgesteld zoals tijdens de week. Dagelijks is bezoek mogelijk van 10u tot 11u30 en van 14u tot 16u30.
- In het weekend komt iedere bezoeker via de A-blok binnen en verlaat de bezoeker de voorziening ook langs de A-blok. 
 

Volgende maatregelen blijven van toepassing

- Bezoek van 1 persoon tegelijkertijd wijzigt niet.
- Als bezoeker meldt u zich aan bij het onthaal en ontsmet u de handen.  Een vrijwilliger meet uw  temperatuur. Na het bezoek ontsmet u de kamer (stoel, deurknop,…) en u brengt de ontsmettingsfles terug naar de vrijwilliger aan het onthaal.
- De bezoeker mag niet eten of drinken op de kamer omwille van de nog steeds hoge covidcijfers in de regio.
- Buitenactiviteiten zijn niet mogelijk.


We herhalen nog even de voornaamste afspraken

-Draag op een correcte manier een proper chirurgisch mondmasker. Tijdens het bezoek moet het masker continu gedragen worden door de bezoeker. Raak uw gezicht en mondmasker niet aan.
- Was en/of ontsmet de handen vaak en voldoende lang o.a. aan de ingang van het WZC, bij het binnenkomen en verlaten van de kamer, voor en na gebruik van de lift …
- Voelt u zich ziek of heeft u last van symptomen? Neem contact op met de huisarts en verwittig het woonzorgcentrum. Bezoek wordt even uitgesteld. Indien symptomen worden vastgesteld bij uw familielid/bewoner wordt de eerste contactpersoon van de familie verwittigd.

Bent u positief getest of bent u in contact geweest met een positief persoon:
-    Verwittig het woonzorgcentrum (via mail info.woumen@zilvervogel.be of 051/500248)
-    Stel uw bezoek aan het WZC minstens 14 dagen uit.
Binnen het woonzorgcentrum blijven ondertussen alle andere preventieve en testmaatregelen van kracht. Het is belangrijk dat we waakzaam en voorzichtig blijven. 
 

Bezoekuren

Maandag t.e.m. zondag:

10u tot 11u30

14u tot 16u30