Kersttrail Woumen: 14 december van 14u-16u

Kersttrail

Het parcours verbindt het ganse dorp - we lopen door het lokaal van de muziekmaatschappij, door het lokaal van de lokale jeugdbeweging, we lopen door de kerk, we lopen door enkele particuliere tuintjes, maar ook door enkele boerderijen, handelszaken en cafés. Ook het Blankaartkasteel, de basisschool en het centrum van Sport Vlaanderen liggen op onze weg. Het hele dorp is als het ware verbonden met onze actie die het lokale WZC steunt. Dit jaar wenst het WZC te investeren in een rolstoeltoegankelijk wandelpad om hun bejaarden en personen met dementie ook mee te laten genieten van de schitterende natuur rond het WZC en Woumen.

Met de centen van de Warmste Week zal geprobeerd worden de eigen inbreng te voorzien in het rolstoeltoegankelijk wandelpad. Er werd hiervoor een subsidie aangevraagd, maar de eigen inbreng is redelijk groot. Het geld zal hiervoor gebruikt worden.

Rechtstreekse link naar: DE WARMSTE WEEK