GEZONDEMOND

Mondzorg ligt aan de basis van een gezond lichaam én een gezonde geest. Maar het risico op een slechte mondgezondheid wordt groter op latere leeftijd en vooral wanneer je behoort tot de groep van kwetsbare ouderen.

Daarom willen we onze medewerkers heldere informatie geven over mondgezondheid bij ouderen en de tools geven waarmee we met mondzorg aan de slag kunnen.

Tandarts Greta Van Der Steen kwam in de voormiddag theoretische uitleg geven.

In de namiddag werd de theorie omgezet in de praktijk.