Maatregelen ikv coronavirus

Welke extra maatregelen worden genomen ?

Aanpassen van bezoekmogelijkheid

  • Bezoek wordt beperkt van 10u tot 18u
  • Kinderen onder 16 jaar kunnen niet langer op bezoek komen
  • Toegang via hoofdingang
  • Verplicht registeren van jouw bezoek aan de ingang 
  • Pas goeie handhygiëne toe. Handontsmetting is voorzien aan de inkom en op diverse locaties in het wzc.
  • Bij vertonen van symptomen (koorts, hoest, moeheid, kortademigheid, keelpijn, hoofdpijn) kan men niet op bezoek komen
  • Geen bezoek voor wie in hoogriscio gebieden verbleef

Cafetaria en activiteiten

  • Cafetaria is niet toegankelijk voor bezoekers. 
  • Activiteiten buitenshuis en activiteiten met derden worden geannuleerd

Alertheid voor symptomen 

Aan medewerkers en bezoekers wordt gevraagd om alert te zijn bij symptomen bij zichzelf, bij collega's en bewoners. Bij vastgestelde symptomen worden er bijkomende maatregelen getroffen.

 

Bewoners, familieleden en collega's worden op diverse manieren geïnformeerd. 

Bedankt om op te volgen!