Kortverblijf

Kortverblijf

Zorgbehoevende ouderen die tijdelijke opvang nodig hebben, kunnen terecht in het kortverblijf Zilvervogel. Wij hebben 3 woongelegenheden ter beschikking. Verspreid over een kalenderjaar kan men bij ons verblijven gedurende maximum 90 dagen, waarvan maximum 60 aaneensluitende dagen. Onze 3 kamers kortverblijf zijn gelegen in het woonzorgcentrum Zilvervogel Woumen verspreid over de woonvormen. 

We staan klaar met de beste zorgen om u een aangename ervaring te geven. Om een optimale terugkeer naar huis te garanderen, zorgen we dat de overgang van en naar de thuissituatie vlot verloopt.