Over ons

Over ons

Zilvervogel Woumen behoort tot een groep van woonzorgcentra en assistentiewoningen gevestigd op 3 verschillende locaties in West-Vlaanderen: Reninge, Rekkem en Woumen. In overleg met onze bewoners en bezoekers zoeken we naar passende antwoorden op hun woon- en zorgvragen.

Genieten in een huiselijke omgeving

In een huiselijke omgeving bieden onze teams met diverse expertise de bewoners de nodige zorg waar zij nood aan hebben. Hierbij creëren we graag ruimte om te genieten van dagdagelijkse activiteiten en sociale contacten. 

Deel uitmaken van een bruisend dorpsleven

Het dorpsgebeuren is in Zilvervogel Woumen is prominent aanwezig. Door ons te engageren en te integreren ontstaan er mooie projecten in samenwerking met lokale verenigingen, de plaatselijke school en het bewonersplatform. 

Voorbeelden van enkele maandelijkse activiteiten

Maandelijks ontmoeten bewoners en leerlingen elkaar tijdens bv. kleuterturnen, jaarlijkse organiseren we samen met het bewonersplatform Woumen een gezellige kerstmarkt rond het woonzorgcentrum, ... .

Vanuit Zilvervogel Woumen luisteren we graag naar de bewoner. Niet alleen op vlak van individuele noden maar ook naar hun mening over de werking van het woonzorgcentrum. Op regelmatige tijdstippen organiseert Zilvervogel gebruikersraden voor het woonzorgcentrum op uitnodiging. Verslagen zijn door iedereen te raadplegen op het infobord nabij de hoofdingang. Bewoners en hun familieleden worden ook betrokken bij Prezo,(kwaliteitssysteem voor woonzorgcentra) en gevraagd om deel te nemen aan evaluatiegesprekken. In het najaar 2019 organiseert Zilvervogel een tevredenheidsmeting bij elke bewoner. De acties voortvloeiend uit de verschillende overleggen worden gepubliceerd op het infobord nabij de hoofdingang en zijn te lezen in de nieuwsberichten.

Vanuit Zilvervogel vzw worden beleidskaders uitgewerkt

  • Werk maken van kwaliteit doen we elke dag. Het kwaliteitssysteem prezo ondersteunt Zilvervogel hierin. 
  • Een gezamenlijk ethisch beleid, vrijwilligersbeleid, medewerkersbeleid … zijn enkele voorbeelden van beleidskaders die gezamenlijk werden uitgewerkt.

Benieuwd naar de beleidskaders? Kom meer te weten over de werking van Zilvervogel vzw.