Assistentiewoningen

Diensten

Als bewoner van de assistentewoningen van Zilvervogel kan u beroep doen op ondersteunende diensten vanuit het woonzorgcentrum Zilvervogel. 

Dagelijks georganiseerde zorg

Indien de bewoner dat wenst komt de sociale dienst van het woonzorgcentrum op geregelde tijdstippen langs. Samen wordt besproken welke aangepaste thuiszorg de persoon nodig heeft. De bewoner kiest zelf welke organisatie instaat voor zijn ondersteuning zoals thuisverpleging, gezinshulp, poetsdienst, boodschappendienst … Zilvervogel kan indien nodig de gids zijn in het zorglandschap en de nodige contacten leggen om de thuiszorg te organiseren. Vanuit de sociale dienst kan ook hulp geboden worden bij het invullen van administratieve formaliteiten, ... .

Oproepbare zorg in noodsituatie

Bewoners kunnen op elk ogenblik van de dag (24u/7d) een noodoproep plaatsen. Medewerkers vanuit het woonzorgcentrum beantwoorden meteen deze oproep en indien nodig komen zij bij de bewoner langs en ondernemen de nodige stappen. De assistentiewoningen zijn ook voorzien van een aanwezigheidsdetectie. Indien een bewoner langdurig niet aanwezig is geweest in de badkamer ontvangen de medewerkers een verwittiging en komen ze langs in de woning.

Wordt de zorg te groot, dan is het overschakelen naar definitief verblijf in ons woonzorgcentrum mogelijk. Bewoners uit de assistentiewoning hebben voorrang tot opname.

Psychosociale zorg

Kampt de bewoner met psychosociale problemen zoals eenzaamheid, depressie… dan zoeken onze medewerkers samen met u en eventueel de familie en/of huisarts naar een geschikte oplossing.

Vanuit de deskundigheid aanwezig in het team van Zilvervogel, worden ook op vraag van de bewoner gesprekken gevoerd en antwoorden aangeboden mbt levensvragen, vroegtijdige zorgplanning en wilsverklaring. 

Ondersteunende diensten
  • Advies mbt valpreventie: een ergotherapeut kan bij de inrichting van de assistentiewoning gratis advies verlenen 
  • Wekelijks activiteit met ergotherapeut op donderdag in de gemeenschappelijke ruimte voor bvb groepsgym, gezelschapsspelen, verhalen uit de oude doos halen, enz.
  • Technische dienst inschakelen voor beperkte technische defecten aan de woning 
  • Bij dringende nood aan hulpmiddelen kan u voor een korte periode hulpmiddelen ontlenen bij het woonzorgcentrum. Voorbeelden van hulpmiddelen: rolwagen, rollator, mobiele eettafel, optrekbeugel
  • Samenwerking met lokale handelaars zoals de apotheek, bakker, slager om aankopen aan huis te laten leveren: de sociale dienst van Zilvervogel brengt de bewoner in contact.