Woonzorgcentrum

Doelgroepen

Het woonzorgcentrum Zilvervogel te Woumen is bestemd voor ouderen met grote zorgbehoefte die nood hebben aan permanente begeleiding en ondersteuning.