Woonzorgcentrum

Opname

Bij een vraag tot opname kan u intekenen op een wachtlijst. U neemt hiervoor contact op met de sociale dienst. Na een rondleiding en een gesprek wordt samen gezocht naar het gepaste aanbod voor uw vraag. 

Bij het vrijkomen van een kamer wordt de wachtlijst geconsulteerd. De hoogdringendheid en de zwaarte van de zorggraad zijn hierin bepalend. De datum van inschrijving en de link met Zilvervogel (bv. woonachtige in een assistentiewoning van Zilvervogel, partner is reeds bewoner van de Zilvervogel, familielid van medewerker, …) zijn bijkomende voorrangsregels.

Tijdens de eerste dag van opname wordt u en uw familie stapsgewijs begeleid. De opnames gebeuren altijd op een weekdag en op een afgesproken tijdstip.